گام اول برای خلق یک کسب و کار

wordpress min

گام اول برای خلق یک کسب و کار اولین قدم برای اینکه کسب و کار خودت رو داشته باشی چیه؟ دکتر لطفعلی بخشی در کتاب ناگفته های شرکت سازی و شرکت داری در ایران برای شروع یک کسب وکار میگه رویا پردازی رو در زندگی جدی بگیرید! تا رویایی نداشته باشی،ایده ای شکل نمیگیره هرکسب […]