هاست

خدمات

ثبت سریع دامنه

اسم دامنه خود را پیدا کنید

.com

۳۹۰۰۰ تومان

.net

۳۹۵۰۰ تومان

.org

۴۸۰۰۰ تومان

.edu

۵۱۰۰۰ تومان

.club

۳۷۵۰۰ تومان

.us

۵۹۰۰۰ تومان

پلن ها و قیمت ها

پایه

۹۰۰۰تومان/ماهیانه

 • ۵۰۰ GB Disk Space
 • ۱۰۰ Databases List
 • Free Domain Registration
 • ۱ Hosting Space
 • FREE Ad Coupons
 • Account Control Panel
 • FREE 24/7 Support

استاندارد

۱۲۰۰۰تومان/ماهیانه

 • ۱۰۰۰ GB Disk Space
 • ۲۰۰ Databases List
 • Free Domain Registration
 • ۲ Hosting Space
 • FREE Ad Coupons
 • Account Control Panel
 • FREE 24/7 Support

پرمیوم

۱۹۰۰۰تومان/ماهیانه

 • ۵۰۰۰ GB Disk Space
 • ۳۰۰ Databases List
 • Free Domain Registration
 • ۵ Hosting Space
 • FREE Ad Coupons
 • Account Control Panel
 • FREE 24/7 Support

بی نهایت

۳۹۰۰۰تومان/ماهیانه

 • Unlimited Disk Space
 • Unlimited Databases List
 • Free Domain Registration
 • Unlimited Hosting Space
 • FREE Ad Coupons
 • Account Control Panel
 • FREE 24/7 Support